เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ธนาคารทำบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินเพิ่มวงเงินกู้ ต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่

          ธนาคารต้องปิดอากรแสตมป์ในบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินจากยอดเงินจำนวนเต็มที่เพิ่มขึ้น ในฐานะกู้ยืมเงิน ตามลักษณะตราสาร 5. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ เพราะเข้าลักษณะเป็นการทำสัญญาขึ้นใหม่ โดยผู้ให้กู้เป็นผู้ที่ต้องเสียอากร และผู้กู้เป็นผู้ขีดฆ่าแสตมป์ ปิดอากรทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งยอดเงินกู้ยืม ให้เสียอากร 1 บาท ถ้าค่าอากรเกิน 10,000 บาท ให้เสีย 10,000 บาท ยกเว้นสมาชิกกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ หรือ สหกรณ์กู้ยืมจากสหกรณ์หรือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไม่ต้องเสียอากร ​
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จ่ายดอกเบี้ย ธนาคารทำสัญญาจ้าง Mr. L ชาวเยอรมัน ซึ่งม