เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ธนาคารต่างประเทศมีสาขาในไทย รับโอน Forward Contract จากสาขาในต่างประเทศที่ทำไว้กับลูกค้าในไทย ซึ่งมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไว้แน่นอน ณ วันรับโอนสัญญา โดยสาขาในต่างประเทศรับผิดชอบส่วนต่างระหว่างค่าของอัตราแลกเปลี่ยนในวันโอนกับอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดตายตัวในวันทำสัญญา Forward โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนดังกล่าวต้องนำมารวมคำนวณในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่

          เนื่องจากสาขาของธนาคารในต่างประเทศกับสาขาของธนาคารในไทยเป็นนิติบุคคลเดียวกัน การที่สาขาของธนาคารในต่างประเทศจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นกำไรจากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราของสาขาในไทย จึงไม่ต้องนำมาถือเป็นรายรับสำหรับกิจการธนาคารเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/5(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ธนาคารต่างประเทศมีสาขาในไทย รับโอน Forward Contract จากสาขาในต่างประเทศที่ทำไว้กับลูกค้าในไทย ซึ่งมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไว้แน่นอน วันรับโอนสัญญา โดยสาขาในต่างประเทศรับผิดชอบส่วนต่างระหว่างค่าของอัตราแลกเปลี่ยนในวันโอนกับอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดตายตัวในวันทำสัญญา Forward โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนดังกล่าวต้องนำมารวมคำนวณในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
ธนาคารต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ในไทยต้องเส ธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ บ