ที่ดินเป็นของบิดา แต่ในทะเบียนบ้านเจ้าบ้านคือบุตร ในการให้เช่าที่ดินและบ้านจะใช้ชื่อบิดาเป็นผู้ให้เช่าได้หรือไม่

          กรณีบุคคลธรรมดาตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้าทุนกันไม่ว่าจะเป็นเงิน แรงงาน หรือทรัพย์สิน ฯลฯ เพื่อกระทำกิจการร่วมกัน มีรายได้ต้องเสียภาษีในนามคณะบุคคล​
ทำไมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแห่งในเ ทีมกำกับฯ ได้ดำเนินการส่งหมายเรียก ตามมา