เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ทำไมกรมสรรพากรจึงเปลี่ยนแบบ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 ทุกปี เวลานำแบบของปีก่อนมายื่นเจ้าหน้าที่แนะนำให้ใช้แบบของปีปัจจุบัน

         การที่กรมสรรพากรเปลี่ยนแปลงแบบ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ และให้มีความชัดเจน และง่ายต่อการกรอกรายการยิ่งขึ้น อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมากรมสรรพากรได้ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทำงานใหม่โดยนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ จึงต้องเปลี่ยนแบบให้เข้ากับระบบงานใหม่ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลของผู้เสียภาษีถูกต้องจึงขอความร่วมมือให้ผู้เสียภาษีใช้แบบที่แก้ไขใหม่
ทำอย่างไรจะได้เข้าอบรมสัมมนาสำหรับผู้สอบ ทำไมค่ารักษาพยาบาลนำมาหักค่าลดหย่อนหรือค