เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ทำสัญญาเช่าบ้าน ต้องเสียอากรแสตมป์เท่าใด

         สัญญาเช่าบ้าน ตามลักษณะตราสาร 1. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ซึ่งต้องเสียอากรแสตมป์ในอัตรา ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท ของยอดเงินค่าเช่าบ้าน ตลอดอายุการเช่า เสียอากรแสตมป์ 1 บาท โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้มีหน้าที่เสียอากรและผู้เช่าเป็นผู้ขีดฆ่าอากรแสตมป์​
ทำสัญญารับจ้างให้คำปรึกษากับส่วนราชการ ส ทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์มีการเรียกเก็บ