เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ทำสัญญากู้ยืมเงินในต่างประเทศ จะต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่

          สัญญากู้ยืมเงินเป็นตราสารที่ต้องเสียอากร หากทำขึ้นนอกสยามให้เป็นหน้าที่ของผู้ทรงตราสารคนแรกในสยามต้องเสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจำนวนอากรและขีดฆ่าภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับตราสารนั้น ตามมาตรา 111 แห่งประมวลรัษฎากร
ทำสัญญากู้ยืมเงินแต่ปิดอากรแสตมป์ไม่ครบบ ทำสัญญาขายบ้านที่อยู่มา 8 ปี และโอนกรรมส