เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ทำสัญญากู้ยืมเงินแต่ปิดอากรแสตมป์ไม่ครบบริบูรณ์สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้องได้หรือไม่

          ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานการฟ้องร้องในคดีแพ่งได้ จนกว่าจะได้เสียอากรครบจำนวนตามอัตราอากรแสตมป์และขีดฆ่าแล้ว พร้อมกับเงินเพิ่ม ตามมาตรา 118 แห่งประมวลรัษฎากร
ทำสัญญากู้ยืมเงินกับบริษัทในต่างประเทศ ( ทำสัญญากู้ยืมเงินในต่างประเทศ จะต้องปิดอ