เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ถ้าเสียอากรเกินกำหนดเวลา จะต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มอย่างไร

          เสียเงินเพิ่ม ตามมาตรา 113 และ มาตรา 114 แห่งประมวลรัษฎากร และขอลดเงินเพิ่มได้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 129 (พ.ศ.2512)
ถ้าเสียภาษีในนามคณะบุคคลแล้ว จะต้องเสียภ ถ้าแจ้งหยุดประกอบกิจการชั่วคราว จะต้องระ