เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ถ้ายื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ล่าช้ามีเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มเท่าไร

          ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ล่าช้า (ยื่นเองโดยเจ้าพนักงานฯ ยังไม่ได้ออกหมายเรียกตรวจสอบภาษี) ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ แต่ต้องเสียเงินเพิ่มอีกอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน ของเงินภาษีที่ต้องเสีย ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร และเสียค่าปรับอาญาไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 41) พ.ศ.2559
ถ้ายอดเงินได้ที่ต้องหักภาษีไม่ถึง 1,000 ถ้ารายรับจากการเสื้อผ้าสำเร็จรูปไม่ถึงเก