เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ถ้าตราสารมิได้ปิดแสตมป์เลยให้เรียกเก็บอากรและเงินเพิ่มอย่างไร

          ให้เรียกเก็บเงินอากรจนครบและเงินเพิ่มอากรอีก 6 เท่าของเงินอากร หรือเป็นเงิน 25 บาท แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า ตามมาตรา 114(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ถ้าจะหักลดหย่อนดอกเบี้ยเช่าซื้อบ้านที่กู ถ้าถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว เมื่อคำนว