เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ตามปกติบริษัทจัดหารถเช่าให้พนักงานออกหน้างาน แต่มีนโยบายให้สวัสดิการพนักงานที่มีรถส่วนตัว ถ้าหากใช้รถยนต์ส่วนตัว บริษัทจะจ่ายให้วันละ 350 บาท เดือนละ 10,500 บาท บริษัทจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินสวัสดิการที่จ่ายให้หรือไม่ และพนักงานจะต้องนำรายได้ไปคำนวณแบบ ภ.ง.ด.91 หรือไม่

          กรณีจ่ายค่าเช่ารถยนต์ส่วนตัวให้พนักงาน ถือเป็นการจ่ายเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร  ให้แก่พนักงาน บริษัทจะต้องคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร  และพนักงานต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ แบบ ภ.ง.ด.91
ตามที่กรมสรรพากร ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ