เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ตัวแทนออกของ (ชิปปิ้ง) เป็นตัวแทนเจ้าของสินค้าในการหักภาษี ณ ที่จ่าย และยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 แทนเจ้าของสินค้า แบบ ภ.ง.ด.53 ต้องเป็นชื่อของผู้ใดระหว่างชิปปิ้ง กับเจ้าของสินค้า

          หากชิปปิ้งเป็นตัวแทนเจ้าของสินค้าในการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 จะต้องดำเนินการ ดังนี้           1. การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย                ใช้แบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของชิปปิ้ง  แต่ต้องระบุชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของเจ้าของสินค้าด้วย            2. การยื่นแบบ ภ.ง.ด.53               ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 เป็นรายฉบับ แต่ละรายเจ้าของสินค้า โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของเจ้าของสินค้า ในช่อง "ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย" แต่ระบุชื่อชิปปิ้งในช่อง "ผู้จ่ายเงิน"  ซึ่งกรมสรรพากรจะออกใบเสร็จรับเงินในนามของเจ้าของสินค้า  และชิปปิ้งมีหน้าที่ต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จรับเงินจากการยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 และสำเนาแบบ ภ.ง.ด.53 ให้แก่เจ้าของสินค้าด้วย ตามข้อ 2 วรรคท้ายของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.124/2546
ตัวแทนประกันชีวิตมีเงินได้จากนายหน้าค่าป ตัวแทนออกของ (ชิปปิ้ง) ได้รับค่าบริการจา