เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ตัวแทนประกันชีวิตมีเงินได้จากนายหน้าค่าประกันชีวิต เกิน 1,800,000 บาท ต่อปี และได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อยากทราบว่าตัวแทนฯ จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร และสามารถศึกษาได้ที่ใด

           เงินได้ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิต ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร หักค่าใช้จ่ายได้อัตราร้อยละ 40 ไม่เกิน 60,000 บาท หากมีสำนักงานและมีค่าใช้จ่ายสำนักงาน รวมทั้งมีการจ้างลูกจ้างหรือพนักงาน ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร หักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงและสมควร สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร หัวข้อความรู้เรื่องภาษี
ตัวแทนจำหน่ายซึ่งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ ตัวแทนออกของ (ชิปปิ้ง) เป็นตัวแทนเจ้าของ