ต้องการทราบว่า คณะบุคคลธนาไพศาล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2781509642 จัดตั้งโดยบุคคลใดบ้าง

          การจัดตั้งคณะบุคคลเป็นสัญญาที่จัดทำขึ้นระหว่างบุคคลในคณะบุคคล กรมสรรพากรไม่มีข้อมูลดังกล่าว​
ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียภาษ ต้องการทราบเกี่ยวกับการหักค่าใช้จ่ายในกา