เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ตราสารปิดอากรแล้วไม่ได้ขีดฆ่าใช้ได้หรือไม่

          ตราสารที่ปิดอากรแสตมป์แล้ว ต้องมีการขีดฆ่าเพื่อมิให้ใช้แสตมป์ได้อีก โดยลงลายมือชื่อหรือลงชื่อห้างร้านบนแสตมป์ หรือขีดเส้นคร่อมฆ่าแสตมป์ที่ปิดทับและลงวัน เดือน ปี ที่กระทำบนตราสาร จึงจะถือว่าปิดแสตมป์บริบูรณ์ หากมิได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท ตามมาตรา 124 แห่งประมวลรัษฎากร จะใช้ตราสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ จนกว่าจะได้เสียอากรโดยการปิดแสตมป์ครบตามจำนวนและขีดฆ่าแล้ว ตามมาตรา 103 และ มาตรา 118 แห่งประมวลรัษฎากร
ตราสารปิดอากรเกิน 90 วัน เสียเบี้ยปรับเง ตราสารใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ข