ดำเนินการ download แบบพิมพ์ สท.1 แบบคำขอเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน แต่ไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลได้

           ให้เอา check block ออก โดยไปที่ menu bar ด้านบน => tool => internet options => privacy => ในส่วนของ Pop-up blocker ให้เอาเครื่องหมายถูกในช่อง block pop-ups ออก หรือแนะนำให้พิมพ์ออกมาจากเครื่องแล้วบันทึกรายการ​
ดอกเบี้ยเงินฝากใดบ้างที่ได้รับยกเว้นภาษี ตกลงขายที่ดินและได้รับเงิน 1,000,000 บาท