เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ดอกเบี้ยจากการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้งาน ดอกเบี้ยดังกล่าวต้องนำไปรวมเป็นต้นทุนของทรัพย์สินหรือไม่

          ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สินตั้งแต่ระหว่างการซื้อจนกระทั่งสามารถใช้การได้ตามสภาพ ถือเป็นรายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการลงทุน ตามมาตรา 65 ตรี(5) แห่งประมวลรัษฎากร นำไปหักเป็นรายจ่ายไม่ได้ แต่มีสิทธินำไปรวมเป็นมูลค่าของทรัพย์สินเพื่อหักค่าเสื่อมราคา
ดอกเบี้ยกู้ยืมเงินเพื่อซื้ออาคารที่อยู่อ ดอกเบี้ยตามสัญญาจ้างไม่ใช่ดอกเบี้ยผิดนัด