เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ซื้อรถกะบะมาใช้ในกิจการ ต่อมาต่อเติมและดัดแปลงเป็นรถห้องเย็น ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

          ไม่ได้ ถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือ ทำให้ดีขึ้น ซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่าย ต้องห้ามถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(5) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ยอมให้หักเป็นค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527 ​
ซื้อพันธบัตรรัฐบาล สามารถนำมาหักลดหย่อนภ ซื้อรถตู้ที่มีที่นั่งเกิน 10 ที่นั่งมาใช