เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ซื้อที่ดินเปล่าจากการขายทอดตลาด เพื่อใช้ในการทำการเกษตรไร่นาสวนผสม ต่อมาได้แบ่งแยกเป็นแปลงย่อย และเป็นทางสาธารณประโยชน์ ขายให้กับบุคคลทั่วไปและเทศบาลตำบล และยกให้กับทายาท กรณีดังกล่าวมีภาระภาษีหรือไม่

          1. ขายให้กับบุคคลทั่วไป ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีการแบ่งขายในลักษณะเช่นเดียวกับการจัดสรรที่ดิน เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ มาตรา 3(4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ.2534           2. ขายให้แก่เทศบาลและยกให้กับทายาท ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีการแบ่งขายหรือมีการแบ่งแยกไว้เพื่อขาย โดยได้จัดทำถนนหรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่น เข้าลักษณะ เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ มาตรา 4(4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541
ซื้อที่ดิน/บ้านพร้อมที่ดินจากการขายทอดตล ซื้อที่ดินแล้วทำการก่อสร้างอาคารขายสินค้