เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ซื้อที่ดิน/บ้านพร้อมที่ดินจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ผู้ซื้อต้องดำเนินการอย่างไรกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีธุรกิจเฉพาะที่จ่ายแทนเจ้าของที่ดิน

          1. กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ซื้อที่ดิน ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีธุรกิจเฉพาะที่จ่ายแทนผู้ขาย ผู้ซื้อไม่มีสิทธิขอคืนและใช้เครดิตภาษีได้ เนื่องจากผู้ขายถูกบังคับขายทอดตลาดทรัพย์สิน           2. กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ซื้อที่ดิน ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีธุรกิจเฉพาะที่จ่ายแทนผู้ขายถือเป็นต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 65 ตรี(5) แห่งประมวลรัษฎากร
ซื้อทองให้ลูกค้าที่ทำยอดขายถึงเป้าที่กำห ซื้อที่ดินเปล่าจากการขายทอดตลาด เพื่อใช้