ซื้อทองให้ลูกค้าที่ทำยอดขายถึงเป้าที่กำหนดไว้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(13) แห่งประมวลรัษฎากร            2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               ถือเป็นการขายสินค้า ตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย​
ซื้อกระเช้าของขวัญแจกลูกค้าในเทศกาล นำภา ซื้อที่ดิน/บ้านพร้อมที่ดินจากการขายทอดตล