ชื่อผู้เสียภาษีอากร มีศัพท์ภาษาอังกฤษว่า ซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าถือเป็น