ชื่อตำแหน่งสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ม ชื่อผู้เสียภาษีอากร มีศัพท์ภาษาอังกฤษว่า