ชื่อตำแหน่งสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

          ชื่อตำแหน่งสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีศัพท์ภาษาอังกฤษว่าว่า "DIRECTOR BANGKOK AREA … REVENUE OFFICE"
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
ชื่อ - สกุลในฐานข้อมูลของกรมสรรพากรไม่ตร ชื่อผู้ประกอบการมีศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่า