เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร หักภาษี ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 5

          เงินที่จ่ายเพื่อตอบแทนตามสัญญาเช่าดังกล่าวไม่ว่าจะคิดคำนวณอย่างไร ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(5)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ตามข้อ 6 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ ​
จ่ายค่าเช่าเครื่องจักรโดยมีการแยกค่าเช่า จ่ายค่าเช่าเรือให้นิติบุคคลในสิงคโปร์และ