เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

จ่ายค่าฝึกงานให้นักศึกษาปริญญาโทชาวต่างชาติ เข้ามาไทยเกิน 180 วันต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

          เงินได้ส่วนที่เป็นค่าจ้างการทำงานในระหว่างเวลาปิดภาคการศึกษาของคนต่างชาติซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือนิสิตที่เข้ามาศึกษา ณ สถานศึกษาในไทย ได้รับยกเว้นภาษี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยอาศัยปฏิบัติต่อกัน ตามข้อ 2(3) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ผู้จ่ายเงินจึงไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย​
จ่ายค่าประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติอย จ่ายค่าลิฟท์พร้อมค่าติดตั้งโดยไม่มีการแย