เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

จ่ายค่าที่ปรึกษากับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ด้านกฎหมาย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายใน อัตราเท่าไหร่ (และไม่เป็นวิชาชีพอิสระ) และนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด. ใด

          ค่าที่ปรึกษาดังกล่าวเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร และนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด.1
จ่ายค่าทาสีอาคาร ถือเป็นค่าซ่อมหักเป็นค่ จ่ายค่าที่ปรึกษาด้านการเงินและด้านการขาย