เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนียมการจัดเตรียมเงิน ค่าธรรมเนียมการจัดการ Agency Fee และค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกัน ให้นิติบุคคลต่างประเทศ ต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

          1. ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าธรรมเนียมการจัดเตรียมเงิน เข้าลักษณะเป็นการจ่ายดอกเบี้ย และผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ได้จากการกู้ยืม ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร           2. ค่าธรรมเนียมการจัดการ เข้าลักษณะเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร           3. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือค้ำประกัน เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร            ​
จ่ายค่าซื้อเครื่องจักรจากในต่างประเทศมีภ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการลงเป็นรายจ่ายได้หรือ