เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

จ่ายค่าจ้างแรงงานวันละ 180 บาท เป็นเวลา 10 วัน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

          การจ่ายค่าจ้างแรงงานถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร  หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยศึกษาวิธีการคำนวณได้จาก คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ  ซึ่งการจ่ายค่าแรงวันละ 180 บาท เป็นเวลา 10 วัน ไม่มีภาษีต้องหัก ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด
จ่ายค่าจ้างแรงงานรายวันไม่แน่นอนต้องหักภ จ่ายค่าชดเชยให้พนักงานเกษียณอายุ โดยมีอา