เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

จ่ายค่าจ้างทำของให้บุคคลสัญชาติอินโดนีเซียที่เข้ามาในไทยจะต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

          หากผู้รับชาวอินโดนีเซียไม่เป็นผู้อยู่ในไทย (180 วันในปีภาษี) ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
จ่ายค่าขนส่งให้กับรถตู้ Container และค่า จ่ายค่าจ้างแรงงานรายวันไม่แน่นอนต้องหักภ