เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินมีหัวชื่อบริษัทจะถือเป็นขายสินค้าหรือจ้างทำของและต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

          เป็นการจ้างทำของ ตามมาตรา 587 แห่งประมวลแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 8(2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ
จ้างพนักงานอยู่ในช่วงทดลองงานจะต้องหัก ณ จ้างร้านค้าทำป้ายโฆษณา แต่ร้านค้าไม่ออกใ