เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

จ้างบุคคลธรรมดาดูแลรักษาเครื่องจักรเดือนละ 3,500 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร  โดยศึกษาวิธีการคำนวณได้จาก คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ 
จ้างบุคคลธรรมดาดูแลรักษาเครื่องจักรเดือน จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการแพทย์มาทำงา