เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

จะขอคืนอากรแสตมป์ จะต้องปฏิบัติอย่างไร

          ต้องยื่นคำร้องโดยใช้ แบบ ค.10 ขอคืนเป็นรายเดือนภาษี พร้อมเอกสาร ณ สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่สาขา หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ในท้องที่ที่สำนักงานตั้งอยู่             เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมกับคำร้อง ตามระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการคืนเงินภาษีอากร พ.ศ.2539           1. ตราสารที่ชำระค่าอากรไว้เกิน           2. ตราสารที่ปิดแสตมป์อากรที่ชำรุดเสียหาย หรือสำเนาของตราสารที่มี คำรับรองของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องว่าถูกต้อง และได้ปิดแสตมป์อากรไว้เป็นเงินตามที่อ้างจริง            3. คำสั่งที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้เสียอากร           4. หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ขอคืน      
จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีมีอะ จะขอถ่ายเอกสาร มติ กพอ. ได้ที่ไหน