เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ แล้วยังไม่เคยยื่นแบบ ภ.พ.30 เลย ไม่มีรายรับต้องยื่นหรือไม่

          ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 เป็นรายเดือนภาษีพร้อมกับชำระภาษีถ้ามี ไม่ว่าจะได้ขายสินค้าหรือให้บริการในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตาม ตามมาตรา 83 แห่งประมวลรัษฎากร ​
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วออกใบกำกับภา จดทะเบียนร้านค้าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาต้องเส