เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ค่าเช่า (Rent) หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ค่าบริการจัดเก็บ (Storage) หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 นิยามของคำว่า "ค่าเช่าและค่าบริการจัดเก็บ" ต่างกันอย่างไร

          ค่าเช่าเป็นค่าตอบแทนจากสัญญาซึ่งผู้ให้เช่าต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่ให้เช่าแก่ผู้เช่าเพื่อใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า ตามมาตรา 537 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์           ส่วนค่าบริการจัดเก็บหรือรับฝากเป็นค่าตอบแทนจากการให้บริการเก็บรักษาสินค้า ซึ่งการครอบครองโกดังอยู่ที่เจ้าของโกดังที่จะดูแลรักษาสินค้าของผู้ฝากโดยไม่มีการส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินให้แก่ผู้ฝากสินค้า  
ค่าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนใ ค่าเช่าจ่ายให้นิติบุคคลอาคารชุดหักภาษี ณ