เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ค่ารับรองที่เป็นสิ่งของให้แก่บุคคลต้องไม่เกินคนละเท่าใด

           เป็นค่าสิ่งของให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือรับบริการไม่เกินคนละ 2,000 บาท ในแต่ละคราวที่มีการรับรองหรือการบริการ ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 143 (พ.ศ.2522) 
ค่ารักษาพยาบาลที่บริษัทจ่ายให้แก่พนักงาน ค่ารื้อถอนอาคารเก่าเพื่อสร้างอาคารใหม่จะ