เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ค่าฝึกอบรมที่จ่ายให้สถาบันฝึกอบรมต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

           ถือเป็นการจ่ายค่าบริการ หากผู้จ่ายเป็นบุคคลธรรมดาไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หากผู้จ่ายเป็นนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น จ่ายให้กับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลแต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 12/1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ
ค่าผ่านท่าและค่าภาระยกตู้สินค้าจ่ายโดยชิ ค่าพาหนะที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ต้อ