เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ค่าปรับอากรขาเข้ากรมศุลกากรเรียกเก็บ ถือเป็นรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่

          เป็นรายจ่ายได้ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(6) แห่งประมวลรัษฎากร ​           หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญา ที่มิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี ตามมาตรา 65 ตรี(6) แห่งประมวลรัษฎากร ให้หมายถึง เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญาตามกฎหมายภาษีอากรทุกประเภท ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 40/2560ฯ โดยยกเลิกคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 10/2528ฯ
ค่าปรับทางอาญา ในกรณียื่นแบบฯ เกินกำหนด ค่าปรับอาญาสามารถจ่ายเป็นเช็คได้หรือไม่