เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ค่านายหน้าโดยผู้รับเป็นชาวต่างประเทศอาศัยอยู่ในไทยมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

           ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยศึกษาวิธีการคำนวณได้จาก คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ 
ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน หักเป็นค่าใช้ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าของกิจการได้รับส่งเสริมกา