เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน หักเป็นค่าใช้จ่ายหรือคำนวณเป็นต้นทุนทรัพย์สิน

          ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มา อันมีลักษณะเป็นการลงทุนต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(5) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อาจนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้
ค่าธรรมเนียมในการโอนค่าแรงพนักงานผ่านธนา ค่านายหน้าโดยผู้รับเป็นชาวต่างประเทศอาศั