เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ค่าคอมมิชชั่นและค่าเบี้ยขยันที่บริษัทจ่ายให้พร้อมเงินเดือน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          ค่าคอมมิชชั่นและค่าเบี้ยขยันที่บริษัทจ่ายให้พร้อมเงินเดือนในแต่ละเดือนนั้นเข้าลักษณะเป็นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร  บริษัทผู้จ่ายเงินได้ดังกล่าวมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยศึกษาวิธีการคำนวณได้จาก คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ 
คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมเพื่อการใช้งานปกต ค่าจ้างหรือค่าป่วยการ ในการดำเนินการติดต