เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ขายบุหรี่และสุราจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ถ้าไปจดที่กรมสรรพสามิตแล้ว

          การขายบุหรี่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มต้องเข้าเงื่อนไข ตามมาตรา 3(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป การขายบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตโดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่เป็นองค์การของรัฐบาล โดยผู้ขายที่มิใช่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบที่ผลิตสินค้าดังกล่าว แต่ไม่รวมถึง ผู้ขายที่เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ตามเงื่อนไขข้างต้น จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยถูกยกเลิกตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 539) พ.ศ.2555           การขายสุรา ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ขายบ้านเก่าซื้อบ้านใหม่ที่จะได้รับยกเว้น ขายปูนขาวที่ใช้ใส่ในบ่อกุ้ง จะต้องเสียภา