ขอทราบที่ตั้งของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 2

          สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 2            สังกัด                                    :      สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 ,   ภาค 8             ที่ตั้ง                                       :      459/90-91  ถนนเจริญเมือง   ตำบลวัดเกต   อำเภอเมืองเชียงใหม่                                                                    จังหวัดเชียงใหม่   50000              หมายเลขโทรศัพท์                      :      0-5328-4175 ถึง 6             หมายเลขโทรสาร                      :      -           พื้นที่รับผิดชอบ                         :     ตำบลช้างคลาน   ตำบลช้างม่อย   ตำบลท่าศาลา   ตำบลป่าตัน  ตำบลฟ้าฮ่าม   ตำบลวัดเกต                                                                   ตำบลสันผีเสื้อ   ตำบลหนองป่าครั่ง  และ   ตำบลหนองหอย
ขอทราบที่ตั้งของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สา ขอทราบที่ตั้งของสำนักงานสรรพากรภาค 1