เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ขวดบรรจุสินค้าสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกหักค่าเสื่อมราคาได้หรือไม่

          ขวดบรรจุสินค้าถือเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการผลิตสินค้า มีสิทธิตีราคาตามพึงซื้อได้ตามปกติเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 65 ทวิ(3) แห่งประมวลรัษฎากร ถ้าไม่ตีราคาดังกล่าวแต่กลับไปคิดค่าเสื่อมราคากรมสรรพากรก็ยอมให้ทำได้ โดยถือว่าราคาของขวดที่ใช้บรรจุสินค้าที่หักค่าเสื่อมราคาตามอัตราที่กำหนด ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527 เป็นราคาที่พึงซื้อได้ตามปกติเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ​
ขนส่งทางทะเลระหว่างไทยกับโปแลนด์ได้ลดอัต ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภา