เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเช่าซื้อที่อยู่อาศัยและจดจำนองเป็นประกันการกู้ยืม ต่อมามีการกู้เพิ่มเติมแต่สหกรณ์ไม่ออกหนังสือรับรองให้ผู้กู้ โดยอ้างว่าการกู้เพิ่มเติมจะไม่ได้รับสิทธิหักลดหย่อน ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่

          การกู้ยืมเงินเพิ่มเติมดังกล่าว ไม่ถือเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือ สร้างอาคารที่อยู่อาศัย โดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืม ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากได้มีการกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยแล้วในครั้งแรก           ดังนั้น ดอกเบี้ยสำหรับการกู้เพิ่มเติมจึงไม่ได้รับสิทธิให้นำมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร 
กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ กู้ยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อต่อเติมบ้านอยู่อ