เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กิจการขนส่งในประเทศ โดยเรือเดินทะเล หากมีรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

         กรณีการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร  สำหรับการให้บริการขนส่งทางทะเลโดยเรือเดินทะเล ตั้งแต่วันที่ 28  พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป  ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้รวมถึงการให้บริการขนส่งระหว่างทะเลกับแม่น้ำในราชอาณาจักรโดยเรือเดินทะเลด้วย ตามมาตรา 81(1)(ณ) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 241) พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 521) พ.ศ.2554            ทั้งนี้  หากผู้ประกอบการประสงค์จะขอเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็มีสิทธิแจ้งต่ออธิบดีตามแบบที่กำหนดเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ตามมาตรา 81/3(3) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ มาตรา 3(4) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 241) พ.ศ.2534
กิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ที กิจการของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบตาม