เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การเพิ่มสถานประกอบการสาขาต้องยื่นแบบ ภ.พ.09 เมื่อใด

           ให้ผู้ประกอบการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยยื่นแบบ ภ.พ.09 ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ก่อนวันเปิดสถานประกอบการเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 15 วัน ตามมาตรา 85/7 แห่งประมวลรัษฎากร  ประกอบข้อ 1(2) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 131)  
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์สิทธิเป็นเกณฑ์เงินสดจ การเริ่มนับวันลดเบี้ยปรับและการคำนวณเงิน