เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การเก็บต้นฉบับสัญญาว่าจ้างและต้นฉบับใบสลักหลังตราสาร

          1. ต้นฉบับสัญญาว่าจ้างและใบสลักหลังตราสาร ผู้เก็บรักษาจะเป็นผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างขึ้นอยู่กับข้อตกลงของคู่สัญญา เนื่องจากไม่มีกฎหมายบังคับให้ผู้ใดเป็นผู้เก็บรักษา           2. เอกสารประกอบการลงบัญชีเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี มิได้อยู่ในความควบคุมของกรมสรรพากร แต่ในทางภาษีอากรรายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(18) แห่งประมวลรัษฎากร           3. ผู้รับจ้างอาจนำสำเนาสัญญาว่าจ้างและพยานหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจว่า ตราสารต้นฉบับนั้นได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว ตามมาตรา 110 แห่งประมวลรัษฎากร
การอุทธรณ์ภาษีซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณ การเก็บรักษารายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ