เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรอกตัวเลขภาษีที่หักและนำส่งไว้ผิด สามารถแก้ไขให้ถูกต้องโดยการขีดฆ่า และลงชื่อกำกับได้หรือไม่

          ได้ ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกรณีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 62)
การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย