เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา กรณีผู้มีเงินได้อุปการะบิดามารดาของตนเอง และอุปการะบิดามารดาของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ รวมทั้งสิ้น 4 คน จะหักลดหย่อนได้ทั้งสิ้นเท่าไร

          การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ คนละ 30,000 บาท สำหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาดังกล่าวได้กำหนดไว้ ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 230) (กค 0706(กม.04)/653)​
การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหร การหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา